Meny

Velkomen til verdsarven og besøkssenteret vårt i Geiranger

Norsk Fjordsenter er eit levande besøks- og formidlingssenter for verdsarven Vestnorsk fjordlandskap – det einaste området i landet som står på den prestisjetunge verdsarvlista til UNESCO på grunn av naturverdiane.

Foto Kristoffer Nærø Ytterland

Besøkssenter verdsarv

Norsk Fjordsenter er besøks- og formidlingssenter for Vestnorsk fjordlandskap og for Geirangerfjorden verdsarvområde. Utstillingane viser det spennande og særeigne fjordlandskapet som fekk verdsarvstatus av UNESCO i 2005.

Foto Kristoffer Nærø Ytterland

Om verdsarven

Det var naturkvalitetane som gjorde at Vestnorsk fjordlandskap i 2005 blei skrive inn på UNESCO-lista over kultur- og naturarvstader i verda. Dette verdsarvområdet omfattar både Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

Dei to fjordlandskapa viser eit breitt spekter av landskapsformer knytte til dei inste delane av to av dei lengste og djupaste fjordane i verda. Mange reknar fjordområda som dei vakraste på kloten, og landskapa er lite påverka av menneskeleg aktivitet.

Foto Vegard Lødøen

Fjordranger-program

Fjordranger programmet er eit nyutvikla formidlingsprogram for Geirangerfjorden UNESCO verdsarvområde. Vi ønsker at du som besøker området vårt skal få dei beste opplevingane, og bli kjent med den ekte og eineståande verdsarven.

Fjordranger har stor kunnskap og deler gjerne raust med deg. Bli med på eit av programma våre og legg grunnlaget for meiningsfulle og nære opplevingar i vår felles verdsarv.

Foto Hyke Studio

Opplev verdsarven

Vi oppmodar deg til å oppleve verdsarven: Høyr suset av fossane. Kjenn lukta av skog og mose. Bruk auga – kanskje ser du hjorten i skogkanten eller nisene som leikar i fjorden? Besøk fjordgardane og sjå spor etter menneska som fann levebrødet sitt på dei mest utrulege plassar.

Når du sjølv går ut i verdsarvnaturen, er det lettare å forstå kor viktig det er å ta vare på den eineståande natur- og kulturarven.

Foto Martin Kristoffersen

Arbeidet vårt

Har du tenkt på kor fantastisk det er at noko er ein verdsarv – at det er så verdifullt at det høyrer heile verda til? At det er ditt og mitt, og at vi alle har eit ansvar for å ta vare på det?

Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv har ei stor og mangfaldig oppgåve som omfattar å drive formidlingsarbeid og kompetanseutvikling for å verne og bevare naturarven; å vere ei drivkraft for ei berekraftig utvikling. Vi ønskjer å vise korleis vi kan ferdast på meir miljøvennlege måtar; å formidle kunnskap om og vise fram området til både lokale og internasjonale gjester; å vere ein arena for vitskapleg forsking på området; å vere ein premissleverandør overfor ulike styringsorgan.

Foto Merete Løvoll Rønneberg

Smart fjord

Vår viktigaste oppgåver er å ta vare på verdsarvområdet og sikre sårbare natur- og kulturverdiar. Samstundes ønskjer vi å arbeide for livskraftige lokalsamfunn der det er godt å bu, og der besøkande kjenner seg velkomne og tatt vare på. Korleis skal vi greie å sameine desse ambisjonane?

Gjennom Smart Fjord satsinga vil vi ta i bruk ny teknologi, innovative metodar, samarbeid og samskaping. Slik ønskjer vi at bygdesamfunna våre skal bli  meir berekraftige og attraktive.

Foto Hyke Studio