Grøn fjord konferansen 2020

Grøn fjord-konferansen blir arrangert for fjerde gong i 2020. Korleis skal vi sikre at verdiskapinga i små bygdesamfunn ikkje forvitrar og fell bort? Datoane er 11. og 12. mars 2020!